ØSTERBRO 33A & 33B
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES :

TIRSDAG & FREDAG


PAP / PAPIR TØMMES :

MANDAG / LIGE UGER


PLASTIC / METAL TØMMES :

IKKE OPLYST


GLAS TØMMES :

MANDAG / ULIGE UGER


TRAPPEVASK / FORTRAPPE :

HVER ANDEN UGE


TRAPPEVASK / BAGTRAPPE :

4 GANGE ÅRLIGT


VINDUESPOLERING OPGANG / INDVENDIGT :

2 GANGE ÅRLIGT


VINDUESPOLERING OPGANG / UDVENDIGT:

4 GANGE ÅRLIGT


UDEAREALER ( GRÆS, HÆK, BAGGÅRD MM. ):

EFTER BEHOV


SNERYDNING / SALTNING :

EFTER BEHOV
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS: Nibe/ Øster Hornum VVS, tlf.: 98351302 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

El: EL:CON, tlf.: 72667000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
MANUALER 
33B
chevron-down