CARL NIELSENS VEJ 20-28
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

ONSDAG / LIGE UGER


PAP / PAPIR TØMMES : 

FREDAG HVER 4. UGE 


PLASTIC / METAL TØMMES : 

TORSDAG HVER 4. UGE


GLAS TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).
MANUALER
COPYRIGHT
© SteKa Bolig

CVR-NUMMER
42008583
Right Menu Icon