CARL NIELSENS VEJ 20-28
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

ONSDAG / LIGE UGER


PAP / PAPIR TØMMES : 

FREDAG HVER 4. UGE 


PLASTIC / METAL TØMMES : 

TORSDAG HVER 4. UGE


GLAS TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).
EMAIL :
TELEFON :
ADRESSE :
CVR :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           77 88 1234

Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Vesterå 11B, st. th, 9000 Aalborg

Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon