CARL NIELSENS VEJ 20-28
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER


PAP / PAPIR TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER


PLASTIC / METAL TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER


GLAS TØMMES : 

ONSDAG / ULIGE UGER
EMAIL :
TELEFON :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           22 21 27 28
Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
CVR :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon