VESTERBROGADE 
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

TIRSDAG HVER UGE


PAP / PAPIR TØMMES : 

FINDES IKKE PÅ EJENDOMMEN, MEN I NÆROMRÅDET


PLASTIC / METAL TØMMES : 

FINDES IKKE PÅ EJENDOMMEN, MEN I NÆROMRÅDET


GLAS TØMMES : 

FINDES IKKE PÅ EJENDOMMEN, MEN I NÆROMRÅDET


TRAPPEVASK : 

EN GANG HVER ANDEN UGE / INGEN FAST UGEDAG


VINDUESPOLERING / OPGANG : 

HVER 4. UGE ( BÅDE IND- OG UDVENDIGT )


VINDUESPOLERING / INDGANGSPARTI : 

HVER 4. UGE ( UDVENDIGT )


MÅTTESKIFT : 

HVER 4. UGE


PARKERING :

TILLADT MED TILLADELSE I BAGGÅRD. Q-PARK FØRER LØBENDE TILSYN

STORSKRALD :

DET ER IKKE TILLADT AT HENKASTE STORSKRALD NOGET STED PÅ EJENDOMMEN ELLER BAGGÅRDEN.
MAN SKAL SELV BORTSKAFFE STORSKRALD.
_________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS og EL: Erik Lytzen, tlf.: 65998000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
chevron-down