RYGÅRD PARK 3 - 110 
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

MANDAG HVER UGE


PAP / PAPIR TØMMES : 

TORSDAG / LIGE UGER


PLASTIC / METAL TØMMES : 

MANDAG HVER 4. UGE


GLAS TØMMES : 

MANDAG HVER 4. UGE


AFVASKNING AF KUPLER PÅ TAG : 

2 GANGE ÅRLIGT


FILTERSKIFT I VENTILATIONSANLÆG : 

2 GANGE ÅRLIGT.
FILTRE OG VEJLEDNING UDLEVERES AF UDLEJER


GRÆSSLÅNING : 

CA. 20 GANGE PR. SÆSON


HÆKKEKLIP : 

1 GANG ÅRLIGT


SNERYDNING / SALTNING : 

EFTER BEHOV


PARKERING :

FRI / GRATIS I HELE OMRÅDET - KRÆVER TILLADELSE AF Q-PARK.
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS og EL: Erik Lytzen, tlf.: 65998000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
EMAIL :
TELEFON :
ADRESSE :
CVR :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           77 88 1234

Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Vesterå 11B, st. th, 9000 Aalborg

Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon