KRIDTSLØJFEN 21 & 23
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES :

TIRSDAG


PAP / PAPIR TØMMES :

FREDAG / LIGE UGER


PLASTIC / METAL TØMMES :

IKKE OPLYST


GLAS TØMMES :

TIRSDAG / ULIGE UGER


TRAPPEVASK / FORTRAPPE :

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST


TRAPPEVASK / BAGTRAPPE :

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST


VINDUESPOLERING OPGANG / INDVENDIGT :

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST


VINDUESPOLERING OPGANG / UDVENDIGT:

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST


UDEAREALER ( GRÆS, HÆK, BAGGÅRD MM. ):

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST


SNERYDNING / SALTNING :

HÅNDTERES AF EJERFORENING / IKKE OPLYST
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS: Nibe/ Øster Hornum VVS, tlf.: 98351302 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

El: EL:CON, tlf.: 72667000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
EMAIL :
TELEFON :
ADRESSE :
CVR :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           77 88 1234

Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Vesterå 11B, st. th, 9000 Aalborg

Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon