GODSBANEN 14 & 18
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

ONSDAG HVER UGE

PAP / PAPIR TØMMES : 

FREDAG HVER UGE


PLASTIC / METAL TØMMES : 

HVER 4. UGE


GLAS TØMMES : 

1 GANG HVER 2. UGE


TRAPPEVASK OG STØVSUGNING :

HVER UGE


VINDUESPOLERING / UDVENDIGT: 
(GÆLDER TRAPPEOPGANG OG GAVLE)

1 GANG PR. KVARTAL


VINDUESPOLERING / INDVENDIGT:

HALVÅRLIGT


FILTERSKIFT I VENTILATIONSANLÆG : 

2 GANGE ÅRLIGT. 
FILTRE OG VEJLEDNING UDLEVERES AF UDLEJER


SNERYDNING / SALTNING : 

EFTER BEHOV


PARKERING :

KAN TILKØBES VIA PRODOMUS


ELEVATOR (VED FEJLMELDING) :

OTIS TLF: 44 88 89 99
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: ProDomus, tlf.: 98120500 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS og EL: Erik Lytzen, tlf.: 65998000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
MANUALER 
14 & 18
COPYRIGHT
© SteKa Bolig

CVR-NUMMER
42008583
Right Menu Icon