FORCHAMMERSVEJ 9H & 9K
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

MANDAG HVER UGE


PAP / PAPIR TØMMES : 

FREDAG / LIGE UGER  


PLASTIC / METAL TØMMES : 

MANDAG HVER 4. UGE / LIGE UGER


GLAS TØMMES : 

MANDAG / LIGE UGER


TRAPPEVASK : 

EN GANG HVER ANDEN UGE / INGEN FAST UGEDAG


VINDUESPOLERING / OPGANG : 

HVER 12. UGE ( BÅDE IND- OG UDVENDIGT )


VINDUESPOLERING / INDGANGSPARTI : 

HVER 4. UGE ( UDVENDIGT )


MÅTTESKIFT : 

HVER 4. UGE


FILTERSKIFT I VENTILATIONSANLÆG : 

2 GANGE ÅRLIGT.
FILTRE OG VEJLEDNING UDLEVERES AF UDLEJER


GRÆSSLÅNING : 

14-18 GANGE ÅRLIGT


HÆKKEKLIP : 

1 GANG ÅRLIGT / UKRUDTSBEKÆMPELSE UNDER HÆK 6-8 GANGE ÅRLIGT


SNERYDNING / SALTNING : 

EFTER BEHOV


PARKERING :

FRI / GRATIS I HELE OMRÅDET


ELEVATOR (VED FEJLMELDING) :

OTIS TLF: 44 88 89 99
___________________________________________________________

INFO OM KONTAKTPERSONER FOR EJENDOMMEN:

Administrator: Haugaardbraad Ejendomsadministration, tlf.: 98775030 (ved administrative spørgsmål).

Ejendomsservice: SteKa Bolig, tlf.: 77 88 1234, mail: info@stekabolig.dk (ved praktiske sprøgsmål/ problemer).

VVS og EL: Erik Lytzen, tlf.: 65998000 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).

Kloak: Borgen Kloakservice, tlf.: 51708022 (kun til akutte henvendelser når Haugaardbraad og SteKa Bolig ikke kan træffes).
MANUALER
9H & 9K 
chevron-down