FORCHAMMERSVEJ 9H & 9K
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES : 

TORSDAG / ULIGE UGER


PAP / PAPIR TØMMES : 

FREDAG / LIGE UGER  


PLASTIC / METAL TØMMES : 

MANDAG HVER 4. UGE / LIGE UGER


GLAS TØMMES : 

FREDAG / ULIGE UGER


TRAPPEVASK : 

EN GANG HVER ANDEN UGE / INGEN FAST UGEDAG


VINDUESPOLERING / OPGANG : 

HVER 12. UGE ( BÅDE IND- OG UDVENDIGT )


VINDUESPOLERING / INDGANGSPARTI : 

HVER 4. UGE ( UDVENDIGT )


MÅTTESKIFT : 

HVER 4. UGE


FILTERSKIFT I VENTILATIONSANLÆG : 

2 GANGE ÅRLIGT.
FILTRE OG VEJLEDNING UDLEVERES AF UDLEJER


GRÆSSLÅNING : 

14-18 GANGE ÅRLIGT


HÆKKEKLIP : 

1 GANG ÅRLIGT / UKRUDTSBEKÆMPELSE UNDER HÆK 6-8 GANGE ÅRLIGT


SNERYDNING / SALTNING : 

EFTER BEHOV


PARKERING :

FRI / GRATIS I HELE OMRÅDET


ELEVATOR (VED FEJLMELDING) :

OTIS TLF: 44 88 89 99
EMAIL :
TELEFON :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           22 21 27 28
Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
CVR :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon