DANMARKSGADE 49
BEBOERINFORMATION

RESTAFFALD TØMMES :

HVER MANDAG


PAP / PAPIR TØMMES :

ONSDAG / ULIGE UGER


PLASTIC / METAL TØMMES :

ONSDAG / ULIGE UGER


GLAS TØMMES :

IKKE OPLYST


TRAPPEVASK / FORTRAPPE :

HVER ANDEN UGE


TRAPPEVASK / BAGTRAPPE :

4 GANGE ÅRLIGT


VINDUESPOLERING OPGANG / INDVENDIGT :

2 GANGE ÅRLIGT


VINDUESPOLERING OPGANG / UDVENDIGT:

4 GANGE ÅRLIGT


UDEAREALER ( GRÆS, HÆK, BAGGÅRD MM. ):

EFTER BEHOV


SNERYDNING / SALTNING :

EFTER BEHOV


VASKERI :

FINDES I KÆLDER. VASKEKORT UDLEVERES VIA ADMINISTRATOR
EMAIL :
TELEFON :
EMAIL :                                info@stekabolig.dk
TELEFON :                           22 21 27 28
Copyright  ©  SteKa Bolig
FACEBOOK :
INSTAGRAM :
LINKEDIN :
CVR :
FACEBOOK :                        facebook.com/stekabolig
INSTAGRAM :                      instagram.com/stekabolig
LINKEDIN :                           linkedin.com/company/steka-bolig
CVR nr. :                               42008583


Copyright © SteKa Bolig
Right Menu Icon